Doo Prime enhance its management system

Quản Trị Doanh Nghiệp

Được dẫn đường bởi các giá trị của việc quản lý tuân thủ, chúng tôi thiết lập một hệ thống quản lý hợp lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các thương hiệu doanh nghiệp.

Doo Prime enhance its technology and innovative

Công Nghệ và Đổi Mới

Không ngừng thúc đẩy công nghệ và đổi mới, đồng thời cố gắng tạo ra một môi trường giao dịch hàng đầu với tốc độ và sự ổn định cho các khách hàng.

Doo Prime focuses on ESG

Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị (ESG)

Các tiêu chuẩn ESG liên quan chặt chẽ đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp và tiếp tục tạo ra một môi trường đầu tư lý tưởng cho khách hàng theo chính sách ESG.

Doo Prime believes sustainable green finance

Tài Chính Bền Vững

Tài chính bền vững là khoản đầu tư cho tương lai và chúng tôi không ngừng hợp tác với các bên liên quan để xây dựng một hệ sinh thái tài chính xanh.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+