การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

การเปิดเผยความเสี่ยง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสมบัติการกำกับดูแล Doo Prime

2021-2022 Seychelles FSA License

Doo Prime Seychelles Limited

บริษัท Doo Prime Seychelles Limited จำกัด สำนักงานเลขที่ B11, 1st Floor Providence Complexe, Providence, Mahe, Seychelles หมายเลขจดทะเบียน 8427202-1
Doo Prime Seychelles Limited คือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและกำกับดูแลโดย Seychelles Financial Services Authority (FSA) หมายเลขอ้างอิง: SD090

www.dooprime.sc
Doo Prime Mauritius has been granted the Mauritius FSC license

Doo Prime Mauritius Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius และหมายเลขบริษัทคือ 172054
Doo Prime Mauritius Limited คือแพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลโดย Mauritius Financial Services Commission (FSC) หมายเลขอ้างอิง: 172054

www.dooprime.mu
Doo Prime Vanuatu has been granted the Vanuatu VFSC license

Doo Prime Vanuatu Limited

บริษัท Doo Prime Vanuatu Limited จำกัด สำนักงานเลขที่ Govant Buidling, Po Box 1276, Port Villa, Vanuatu หมายเลขจดทะเบียน 700238
Doo Prime Vanuatu Limited คือแพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตและกำกับดูแลโดย Vanuatu Financial Services Commission (FSC) หมายเลขอ้างอิง: 700238

www.dooprime.com

หน่วยงานอื่นๆ

นอกจาก Doo Prime จะเป็นแบรนด์การเงินทางอินเทอร์เน็ตนอกอาณาเขตแล้ว
คุณยังสามารถเลือกหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ Doo Group เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึง:

Doo Financial, an affiliate of Doo Group

Elish & Elish Inc

เป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 5049 Edwards Ranch Road, Suite 400, Fort Worth, TX 76109, United States
โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (US SEC) และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) โดยมีหมายเลขระเบียบ SEC: 8-41551 และ CRD: 24409 ตามลำดับ
Peter Elish Investments Securities คือชื่อทางการค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Elish & Elish Inc.

Doo Clearing, an affiliate of Doo Group

Doo Clearing Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีที่อยู่จดทะเบียนที่ Berkeley Suite, 35 Berkeley Square, Mayfair, London, England, W1J 5BF เลขทะเบียนบริษัทคือ 10684079
Doo Clearing Limited โบรกเกอร์ซื้อขายฟิวเจอร์สและ Forex และผู้ให้บริการสภาพคล่อง ได้รับใบอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) หมายเลขอ้างอิง: 833414

Doo Financial

Doo Financial Australia Limited

Doo Financial Australia Limited สำนักงานเลขที่ Suite 607 Level 6, 109 Pitt Street, Sydney NSW 2000 และหมายเลขจดทะเบียนเลขที่ (Australian Company Number): 100 139 820
Doo Financial Australia Limited เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย ควบคุมและกำกับดูแลโดย Australian Securities & Investments Commission (ASIC) หมายเลขอ้างอิง: 222650

Doo Group, the headquarter of Doo Prime and other affiliates

Doo Consulting Limited

เป็นบริษัททรัสต์ของฮ่องกงที่จดทะเบียนตามกฎหมายทรัสตี (หมวด 29 กฎหมายของฮ่องกง) โดยมี ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนที่ Unit A, 25/F, Tower B, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong กง และเลขทะเบียนบริษัทคือ 2601567
Doo Consulting Limited เป็นผู้ให้บริการทรัสต์หรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยฮ่องกง บริษัทจดทะเบียน (Trust หรือ Company Service Provider License) และหมายเลขควบคุมคือ TC006709

Doo Prime, an affiliate of Doo Group

Doo Holding Group

เป็นบริษัทที่มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Unit A, 25/F, Tower B, Billion Centre, No.1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong และหมายเลขจดทะเบียนบริษัทคือ 2169884
Doo Holding Group Limited เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากรและสรรพสามิตฮ่องกง (Money Service Operator Licence) และ Regulatory number คือ 18-06-02444

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ลูกค้าทั่วโลก

90,000+

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+